среда, 25 мая 2016 г.

Budowa sztachetki plastykowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu gminie nie licząc szczególnych przypadków.

Konstrukcja ogrodzenia z plastyku na plot i furtkę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na to ani komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego oprócz kilku przypadków.

Ploty z PCV na plot i bramkę ogrodzeniowa nie przewyższające poziomu 2,2 m wznoszone miedzy dwoma sąsiednimi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń obok prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia balaski PVC na plot i bramkę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, sposób dokonania jego montażu i zaplanowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dodać deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych a także jeśli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do stawiania plotki PVC na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, jak projektowane ploty z plastiku na ogrodzenie i bramkę sztachetowa jest niezgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W sytuacji jak proponowane balaski plastikowe na plot i furtkę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku chęci postawienia ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий